ДГ "Райна Княгиня"

Български 

За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти


За нас

 

ДГ „Райна Княгиня” , гр. Велико Търново е открита през 1976г. Сградата е построена специално за детска градина с шест занимални-спални и съответните сервизни помещения към тях. През 1983г  към сградата е построен физкултурен салон.

            Сградата на детската градина изцяло е санирана по Проект на Община Велико Търново през 2010г и се отоплява със собствено парно на газ, което осигурява уют и топлина на децата.

            За възпитанието, обучението и формирането на детската личност се грижи екип от: 1 директор, 12 учители, 1 психолог, 6 и ½ помощник възпитатели, ЗАТС, 1 готвач, 1 помощник готвач, ½ перач, ½ огняр + ½ поддръжка и 2 медициски сестри.

            В детската градина, освен заниманията по Държавните образователни изисквания, на децата се предоставят и допълнителни педагогически дейности за тяхното развитие и обучение като : народни танци, рисуване, музика, модерен балет, английски език, художествена гимнастика, футбол.

 

            ЦЕЛ: Поставяне личността на детето в центъра на възпитателно-образователния процес в детската градина за осигуряване на равен старт при постъпването му в училище.

 

             ЗАДАЧИ:

1.      Осигуряване на качествена подготовка на децата за бърза и безпроблемна адаптация към бъдещата си социална роля на ученик и мотивация за учене.

2.      Изграждане на положително отношение у родителите към работата на педагозите чрез ефективни дейности и взаимоотнашения.

3.      Създаване на условия за повишаване квалификацията на персонала, като гаранция за провеждане на качествен възпитателно-образователен процес и осигуряване на подкрепяща среда на децата.

 

ПАРТНЬОРИ в работата на детското заведение:

1.      Община Велико Търново

2.      Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

3.      ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

4.      СОУ „Емилиян Станев”.

5.      РИОСВ Велико Търново

 

РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ:

            При провеждане на:

                -          празници;

-          тържества;

-          екскурзии.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1.      Всички групи са оборудвани с телевизори, ДВД, касетофони, дидактични игри и играчки.

2.      Детската градина разполага с обширен физкултурен салон, оборудван с необходимите спортни уреди, пособия и музикална уредба, в който се провеждат всички дейности за физическото развитие на децата; организират се посещения на театрални постановки ; празници и развлечения свързани с живота на децата. 

3.      Кухненският блок е с нови печки и фурни, които работят на газ и храната на децата се приготвя с необходимите качества.

 

 
За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти

© 2012 Целодневна детска градина "Райна Княгиня" - Велико Търново. Всички права запазени.